CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تاریخچه

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تاریخچه

محیط زیست سالم بستر جامعه سالم

شرکت عصر صنعت سبز کاسپین ایرانیان (CGI) در سال 1393 با هدف مديريت و امحاء ‌پسماندها با رعايت قوانين زيست محیطی اقدام به تأسيس مركز مدیریت پسماند واحدهای صنعتی در استان قزوین نمود. اين شركت مأموريت خود را در به كارگيري فناوري و تأسيسات به روز و پيشرفته و شيوه هاي عملياتي مناسب با در نظر گرفتن اصول و استانداردهاي مرتبط در جهت فراهم كردن محيطي سالم و ايمن دنبال می نماید. در حال حاضر ما در امر مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه با تمرکز بر بازیافت ، امحاء و دفن مهندسی پسماندها، فعالیت خود را آغاز نموده ایم.

خدمات CGI برای 4 گروه اصلی مشتریان شامل پسماندهای عادی و شهری جهت شهرداری ها، مدیریت پسماند واحدهای صنعتی، مدیریت پسماند پزشکی و بیمارستانی و در نهایت مدیریت پسماندهای کشاورزی برنامه ریزی شده است. در اولین گام تمرکز ما بر ارائه خدمات به واحدهای صنعتی و مراکز درمانی- بهداشتی کشور می باشد.