CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تاریخچه

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تاریخچه

محیط زیست سالم بستر جامعه سالم

شرکت عصر صنعت سبز کاسپین ایرانیان (CGI) در سال 1393 با هدف مديريت و امحاء ‌پسماندها با رعايت قوانين زيست محیطی اقدام به تأسيس مركز مدیریت پسماند واحدهای صنعتی در استان قزوین نمود. اين شركت مأموريت خود را در به كارگيري فناوري و تأسيسات به روز و پيشرفته و شيوه هاي عملياتي مناسب با در نظر گرفتن اصول و استانداردهاي مرتبط در جهت فراهم كردن محيطي سالم و ايمن دنبال می نماید. در حال حاضر ما در امر مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه با تمرکز بر بازیافت ، امحاء و دفن مهندسی پسماندها، فعالیت خود را آغاز نموده ایم.

خدمات CGI در دو بخش اصلی دفع پسماندهای غیرقابل بازیافت و بازیافت پسماندهای با ارزش و در گام اول بازیافت وانادیوم و تولید محصولات متنوع از این ماده ارائه می گردد. شرکت CGI با همکاری شرکت دانش بنیان فرآیند سبز و جمعی از متخصصان از سال 1396 تولید پنتااکسید وانادیوم و فرووانادیوم را از مرحله مطالعلت آغاز و تولیدات خود را در سال 1398آغاز نموده است.