CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

حمایت از محققان و طرح های صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

حمایت از محققان و طرح های صنعتی

مبنای پیشرفت و توسعه ما، سرمایه گذاری بر ایده هایی است که توسط محققان، دانشمندان و دانشگاهیان ارائه خواهد شد. مسائل و مشکلات صنعتی ما، ابتدا در کمیته های علمی مطرح میشود؛ با تخصیص بودجه و فراهم نمودن زیرساخت های لازم، از طرف دپارتمان R&D راه حل ارائه خواهد شد.

CGI بر پایه احترام به ارزش تولید علم و حل مشکلات صنعتی کشور با ایده­ های علمی، خود را ملزم به حمایت مادی و معنوی از محققان علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی کشور نموده است. در این راستا ما متعهد هستیم تا از طرح ­ها و پروژه ­های صنعتی شما، پایان­ نامه ­های صنعتی دانشگاهی، پروژه ­های ساخت محققان و سایر توانایی های شما در حیطه مهندسی محیط ­زیست و کلیه موضوعات مربوطه، حمایت­ های مادی و معنوی را به انجام برسانیم.

  • + پشتیبانی مالی جهت ساخت طرح های صنعتی
  • + بهره گیری از متخصصان شرکت جهت تکمیل پروژه های علمی
  • + ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل در ثبت حقوق معنوی طرح های (ثبت اختراع)