طبقه بندی عمومی پسماند

Technology
در زندگي روزمره بشر، زائدات مختلفی توليد مي شود كه می توان آنها را بر حسب منابع توليد كننده ، به انواع مختلف طبقه بندی نمود.

۱ـ پسماندهاي تر يا آلي يا ارگانيك يا فساد پذير مانند : پسمانده هاي مواد غذايي، پوست ميوه جات و...

۲ـ پسماندهاي خشك يا غيرآلي يا غير ارگانيك ياغير فسادپذير مانند: فلزات، كاغذ ، شيشه، انواع پلاستيكها و...
۳ـ پسماندهاي خطرناك و ويژه: مواد زايد حاصل از صنايع مختلف، بيمارستانها و زايدات خطرناك خانگي مانند باطري، تيغ، لامپهاي فلئورسنت، لاك الكل و...

توضيحات بيشتر
۱ـ پسماندهاي خانگي: شامل پسماندهاي عادي منازل، مواد اضافي باقيمانده در فرآيندهاي آشپزي، تغذيه، پسماندهايفضاي سبز، پسماندهاي ميوه و سبزيجات و ...

۲ـ پسماندهاي بيمارستاني: زباله هاي حاصل از فعاليت مراكز بهداشتي و درماني، بيمارستانها، درمانگاهها، مطب هاي پزشكان و دندانپزشكان، آزمايشگاهها و... را زايدات بيمارستاني يا بهداشتي مي گويند.
۳ـ  پسماندهاي تجاري: به مواد زايد ناشي از فعاليتهاي صنوف مختلف تجاري و بازاري اتلاق مي شود مانند كاغذ، مقوا، انواع منسوجات، پلاستيك و....
۴ـ  پسماندهاي خطرناك: زباله هاي خطرناك به مواد زايد جامدي اتلاق مي شود كه بالقوه خطرناك هستند و يا اينكه موجبات خطر را براي سلامتي انسان و ساير موجودات زنده به وجود مي آورند.
ويژگي هاي اين مواد اين است كه بيشتر آنها به سادگي تجزيه پذير نبوده و به طور كلي پايدار هستند و اگر شرايطمساعد بيولوژيكي داشته باشند تكثير يافته و مي توانند خود كشنده بوده و يا عوامل نامساعد ديگري را در محيط به وجود آورند.

خواص مواد زايد سمي و خطرناك:

۱ـ قابليت احتراق

۲ـ خورندگي

۳ـ قابليت انفجار

۵ـ پسماندهاي صنعتي: به مواد زايد ناشي از فعاليت هاي صنايع و كارگاههاي مختلف كه در طي فرايند توليد ايجادميشود اتلاق مي گردد.
۶ـ  پسماندهاي خاك و نخاله ساختماني: به مواد زايد حاصل از عمليات عمراني و تخريب و نوسازي ساختمانها مانند: آجر، شن، الوار، سنگ، بتن و... اتلاق مي گردد .
۷ـ  پسماندهاي خياباني: برگ درختان، لجن آب روها و جوي هاي خياباني، زايدات ناشي از هرس درختان خياباني و...
۸ـ پسماندهاي پاركها، فضاي سبز و گورستانها: مانند پسماندهاي باغباني، زايدات ناشي از چمن زني، هرس درختان، شاخ و برگ و...

 

مواد قابل بازیافت

مواد قابل بازیافت یا پسماندهای خشک ، شامل انواع لاک و پلاستیک ، کاغذ ، شیشه ، وسایل فلزی ، قوطیهای کنسرو ، بطریهای آب معدنی و نوشابه و غیره می باشند . این مواد فاسد شدنی نیستند و می توان با بازیافت آنها ، محصولات جدید تولید نمود .

زائدات ویژه

در بین پسماندهای خانگی نیز ، پسماند های خطرناک وجود دارد  مخلوط شدن پسماندهای خطرناک با دیگر پسماندها ، باعث ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی و انتقال بسیاری از بیماریها می شود .

جزء ویژه پسماندهای خانگی عبارتند از :  

  • کلیه اشیاء تیز و برنده مانند انواع سوزن ، سرنگ ، چاقو ، تیغ موکت بری ، تیغ ریش تراشی و غیره
  • انواع باتریها اعم از خشک و تر ، یکبار مصرف و قابل شارژ
  • انواع لامپها مانند فلورسنت ، لامپهای کم مصرف و لامپهای جیوه ای 
  • قطعات و تجهیزات الکتریکی مانند تلفن همراه قطعات کامپیوتر ، نوار کاست ، نوار ویدئو و غیره 
  • وسایل پانسمان و زخم بندی و غیره
  • داروهای فاسد و تاریخ گذشته
  • فیلمها و عکسهای رادیولوژی
  • انواع دماسنجها
  • قطعات آیینه
  • لوزام آرایش

 

زائدات ویژه دیگری نیز از سطح شهر وارد پسماندها می شوند که شامل زائدات حاصل از جاروکشی خیابانها و معابر مانند خاکروبه ، آشغالهای خیابانی و کنار

جاده ها ، لاشه حیوانات مرده و اتومبیلهای اسقاطی ، می باشند .

دانلود فایل پیوست

مطالب مشابه که شاید علاقمند باشید مطالعه کنید

آرشیو

;