انواع آسیب ها و مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی

Technology
وجود تركيبات مختلف در زباله هاي شهري و پسمانده هاي غذايي و عواملي مانند رطوبت و حرارت، محيط مناسبي رابراي رشد، تكثيرانواع واقسام باكتريها، ويروسها، انگلها و تك سلولي هاي بيماريزا و برخي حشرات به خصوص مگس ها و جوندگانِ موذي به خصوص موشها به وجود مي آورد.

وجود تركيبات مختلف در زباله هاي شهري و پسمانده هاي غذايي و عواملي مانند رطوبت و حرارت، محيط مناسبي رابراي رشد، تكثيرانواع واقسام باكتريها، ويروسها، انگلها و تك سلولي هاي بيماريزا و برخي حشرات به خصوص مگس ها و جوندگانِ موذي به خصوص موشها به وجود مي آورد. همين مسئله باعث مي شود تا تلنبار كردن غيرصحيح زباله هاي توليدي و استفاده از انواع روشهاي دفع غيرعلمي و غيرمهندسي، باعث ايجاد مخاطرات جدي و گاه جبران ناپذير بهداشتي و زيست محيطي بشود. استفاده از گوشت، لبنيات و پوست دامهاي آلوده اي كه از مواد زايد گياهي موجود در زباله هاي شهري تغذيه مي كنند، موجب ابتلاي انسان به بيماريهاي مختلف و مشترك بين انسان و حيوان مي گردد. به عنوان مثال بيماريهايي نظير بروسلوزيس يا تب مالت (Brucellosis) لپتوسپيروزيس(Leptospirosis)كيست هيداتيك (Hydatidosis)طاعون(Pestis) و ... كه اين بيماريها در اثر عدم كنترل زايدات شهري و روستايي و برنامه ريزي علمي و مهندسي جهت جمع آوري و دفع آنها به سرعت تكثير و انتشار پيدا كرده و ممكن است در حالت هاي حاد، اپيدمي شود. حشراتي مانند مگس با انتقال فيزيكي بسياري از باكتريها، ويروسها و انگلها مي توانند موجب ابتلاي انسان به برخي از بيماريها نظير تراخم (Trachoma) اسهالهاي كشنده، بيماريهاي ناشي از تك ياخته ها، بيماريهاي قارچي و مسموميتهاي مختلف غذايي گردند.

براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده، كنترل صحيح زباله هاي توليدي و اعمال برنامه هاي صحيح مديريتي و مهندسي براي زباله هاي توليد شده مي تواند تا حدود 90 % در كنترل رشد، تكثير و پرورش مگسها و 60 % تا 65 % در كنترل ازدياد موشها موثر باشد. در حدود 118 نوع بيماري كه در انسان شناخته شده است به حيواناتي مانند سگ، موش، گربه و انواع حشرات مختلف نسبت داده مي شود و با توجه به مطالب بيان شده رابطه بين انواع حيوانات، حشرات و جوندگان با زباله و با انتقال بيماريها كاملا مشهود است.

با اين وجود در صورتي كه برنامه مديريتي، مهندسي و اجرايي علمي به درستي در رابطه با مديريت مواد زايد جامد توليد شده اعمال شود، شيوع انواع بيماريها به نحوي ملموس كاهش خواهد يافت. دفع ناصحيح زايدات توليدي همچنين مي تواند موجبات آلودگي هاي مختلف زيست محيطي را فراهم آورد، آلودگيهايي مانند آلودگي آب، خاك وهوا. 

جاري شدن شيرابهي زباله ها باعث انتشار آلودگي آبهاي سطحي و سفره هاي آبهاي زيرزميني مي شود.دفن غيربهداشتي زايدات توليدي باعث ايجاد آلودگي هاي خاك شده و به تبع آن موجبات آلودگي هوا را فراهم آورد. در اثر فعل و انفعالات بيولوژيكي درون زباله هاي دفن شده، گازهايي مانند متان، سولفيد هيدروژن و... توليد مي شود كه اين گازها مي توانند در تشديد پديده گلخانه اي و آلودگي هوا تاثيرات بسزايي داشته باشند.

 

مطالب مشابه که شاید علاقمند باشید مطالعه کنید

آرشیو

;