CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آقای دکتر تقی عبادی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آقای دکتر تقی عبادی

به ­کارگیری تجهیزات و تکنولوژی های نوین و به روز کردن و توسعه دادن اطلاعات و زیر ساخت ها از مزایای اصلی شرکت عصر صنعت سبز کاسپین می باشد