CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آنالیز و تحلیل آزمایشگاهی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آنالیز و تحلیل آزمایشگاهی

CGI، خدمات آزمایشگاه تخصصی پسماند خود را با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه و مشتریان صنعتی و خدماتی انجام می دهد. در این زمینه، کلیه خدمات شامل آنالیز آزمایشگاهی انواع مواد شیمیایی، صنعتی و پسماندهای حاصل از فرآیندهای متعدد توسط پرسنل مجرب با تکنیک های علمی و به روز ارائه خواهد شد.

CGI، خدمات آزمایشگاه تخصصی پسماند خود را با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه و مشتریان صنعتی و خدماتی انجام می دهد. در این زمینه، کلیه خدمات شامل آنالیز آزمایشگاهی انواع مواد شیمیایی، صنعتی و پسماندهای حاصل از فرآیندهای متعدد توسط پرسنل مجرب با تکنیک­ های علمی و به روز ارائه  خواهد شد. برخی از خدمات عبارتند از: pH، تست سمیت TCLP، دانسیته، قابلیت اشتعال و خواص احتراقی پسماند، تعیین حلال ­های بسیار فرار موجود در پسماند و... همچنین CGI جهت بهره مندی از تجارب متخصصان دانشگاهی و اساتید و افزایش دقت نتایج، با آزمایشگاه های پسماند دانشگاه پلی تکنیک تهران، کلینیک صنعت و معدن و برخی آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست همکاری می نماید.