CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

سریال بی پایان پسماندهای صنعتی قزوین

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

سریال بی پایان پسماندهای صنعتی قزوین

تخلیه لجن پسماند ویژه و صنعتی در نقاط مختلف استان قزوین، سریالی است که در ماه های اخیر بیشتر آن را مشاهده می کنیم؛ پسماندهایی که بوی مرگ و سرطان می دهد.

در این میان تخلیه پسماندهای شهری و روستایی در طبیعت که با نفوذ به زمین منجر به آلودگی این دو عنصر مهم می شود، شاید از نگاه مردم و کارشناسان یک گناه کبیره محسوب شود؛ گناهی نابخشودنی و ظالمانه که سال هاست با وجود وعده های مسئولان در خصوص دفع بهداشتی آن، هنوز در بخش های مختلف کشور، به وقوع می پیوندد.

اما این رخداد وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که ردپای پسماندهای غیر عادی و ویژه در طبیعت ظهور می کند.

تخلیه لجن پسماند ویژه و صنعتی در نقاط مختلف استان قزوین، سریالی است که در ماه های اخیر بیشتر آن را مشاهده می کنیم؛ پسماندهایی که بوی مرگ و سرطان می دهد.

امروز دیگر دغدغه کارشناسان و فعالان محیط زیست، تنها پسماند شهری و روستایی نیست، بلکه لجن هایی عجیب و غریب، بارنگ و بوی غیر عادی است که تخلیه آن را در بخش های مختلف استان می بینیم که بیشتر ذهن ها را مشغول می کند.

به گفته افراد محلی، این پسماندها که باید در شرایط اصولی دفن شوند، توسط سودجویان به صورت شبانه در مسیرها و مناطق مختلف استان تخلیه می شوند که سلامت شهروندان را به مخاطره می اندازد.

با گذشت چند روز از انتشار تصاویر این لجن ها در فضای مجازی که در عمق و سطح گسترده ای از جاده کبریت میان واقع در نزدیکی نیروگاه شهید رجایی تخلیه شده اند و با وجود آن که حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از تذکر به عوامل این اقدام خطرناک خبر داده است اما همچنان شاهد ادامه این کار خطرناک و فاجعه آمیز و باقیماندن رطوبت پسماندها هستیم که نشان دهنده تخلیه مجدد این پسامندهای خطرناک است.

این لجن های قاتل، علاوه بر محل یاد شده، در دیگر نقاط قزوین نظیر قسمت هایی از شهرک دانش «ناصرآباد» و روستای خرمن سوخته در بخش مرکزی شهرستان قزوین نیز به چشم می خورد و انتظار می رود اداره کل محیط زیست استان با شناسایی و معرفی سودجویان به دادگاه که چندان هم دشوار به نظر نمی رسد، به این بی تفاوتی پرهزینه پایان دهد.