CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت پسماندهای الکترونیکی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت پسماندهای الکترونیکی

اغلب تجهیزات الکترونیکی دارای مواد خطرناک هستند؛ بر همین مبنا CGI به مشتریان خود این اطمینان را خواهد داد که تجهیزات الکترونیکی را به شیوه ای مطمئن جمع آوری، بازیافت و بر اساس استانداردها و الزامات قانونی دفع خواهد نمود.

اغلب تجهیزات الکترونیکی دارای مواد خطرناک  هستند؛ به طوری که دفع این نوع پسماندها در لندفیل های شهری باعث آسیب جدی به محیط ­زیست و ورود انواع آلاینده به آن می ­شود. از سویی دیگر اغلب تجهیزات الکترونیکی قابل بازیافت هستند، اما این فرآیند، کار ساده ای نخواهد بود. بر همین مبنا CGI به مشتریان خود این اطمینان را خواهد داد که تجهیزات الکترونیکی را به شیوه ای مطمئن جمع آوری، بازیافت و بر اساس استانداردها و الزامات قانونی دفع خواهد نمود

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

  • + لوازم های خانگی کوچک و بزرگ
  • +  لوازم خنک کننده   
  • + لامپ
  • +  تلویزیون و مانیتور

مزایای مشتریان:

  • +  دفع و بازیافت مطابق با قوانین
  • + حفاظت از منابع به جهت بازیافت مواد خام با ارزش
  • + به حداقل رساندن هزینه ها از طریق راه حل­ های بهینه