CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آنالیز و تحلیل آزمایشگاهی پسماند صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آنالیز و تحلیل آزمایشگاهی پسماند صنعتی

CGI، خدمات آزمایشگاه تخصصی پسماند خود را با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه و مشتریان صنعتی و خدماتی انجام می دهد. در این زمینه، کلیه خدمات شامل آنالیز آزمایشگاهی انواع مواد شیمیایی، صنعتی و پسماندهای حاصل از فرآیندهای متعدد توسط پرسنل مجرب با تکنیک های علمی و به روز ارائه خواهد شد.

CGI، خدمات آزمایشگاه تخصصی پسماند خود را با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه و مشتریان صنعتی و خدماتی انجام می دهد. در این زمینه، کلیه خدمات شامل آنالیز آزمایشگاهی انواع مواد شیمیایی، صنعتی و پسماندهای حاصل از فرآیندهای متعدد توسط پرسنل مجرب با تکنیک­ های علمی و به روز ارائه  خواهد شد. برخی از خدمات عبارتند از: pH، تست سمیت TCLP، دانسیته، قابلیت اشتعال و خواص احتراقی پسماند، تعیین حلال ­های بسیار فرار موجود در پسماند و... همچنین CGI جهت بهره مندی از تجارب متخصصان دانشگاهی و اساتید و افزایش دقت نتایج، با آزمایشگاه های پسماند دانشگاه پلی تکنیک تهران، کلینیک صنعت و معدن و برخی آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست همکاری می نماید. 

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

 • + نمونه برداری و آنالیز پسماندهای جامد و مایع
 • + ارزیابی پسماند جهت فرآیند دفن (لندفیل)
 • + ارزیابی پسماند جهت فرآیند سوزاندن (پسماندهای جامد و مایع)
 • + آنالیز شیرابه و خروجی زهکش شده
 • + آنالیز فاضلاب، آب زیرزمینی و رطوبت موجود در خاک
 • + آنالیز کمپوست، لجن فاضلاب
 • + ارائه خدمات منحصراً برای مشتریان CGI

مزایای مشتریان:

 •  + خدمات مشاوره ای در زمینه فناوری و تکنولوژی زیست محیطی
 •  + نمونه ­گیری پسماند با مشاوره کارشناسانCGI 
 •  + اجرای با کیفیت با تکیه بر تجربه بلند مدت و پرسنل مجرب
 •  + قابلیت ارائه نتایج و گزارش ها در چارچوب خود اظهاری