CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت انواع پسماند باتری

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت انواع پسماند باتری

CGI ، قادر به بازیافت و مدیریت انواع باتری های دورانداختنی، در یک شیوه¬ کاملاً استاندارد خواهد بود. ما، یک برنامه تحقیقاتی منحصر به فرد در سراسر ایران در جهت بهبود و بازیافت باتری های یون لیتیم و اکیومولاتورها پیاده نموده ایم.

CGI ، قادر به بازیافت و مدیریت انواع باتری های دورانداختنی، در یک شیوه­ کاملاً استاندارد خواهد بود. ما، یک برنامه تحقیقاتی منحصر به فرد در سراسر ایران در جهت بهبود و بازیافت باتری های یون لیتیم و اکیومولاتورها پیاده نموده ایم. باتری های جمع آوری شده توسط تیم ما به درستی و طبق تعهدات ارائه شده مدیریت و دفع خواهد شد. باتری ها به دسته های متعددی طبقه بندی شده و به طور جداگانه در ظروف مناسب ذخیره و با توجه به قوانین و مقررات تعیین شده ADR  حمل می شوند

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

  • باتری های لوازم خانگی 
  • باتری های صنعتی (باتری های صنعتی یا تجاری)
  • دفع ایمن با ظروف مناسب 
  • بازیابی مواد خام با ارزش در جهت حفظ منابع