CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تصفیه حرارتی (پیرولیز)پسماند صنعتی و ویژه

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تصفیه حرارتی (پیرولیز)پسماند صنعتی و ویژه

گرماکافت یا پیرولیز فرآیندی ترموشیمیایی است که طی آن مواد آلی در اثر گرما و در غیاب اکسیژن تجزیه شده و به مواد ساده‌ تری تبدیل می‌شوند. سیستم پیرولیز پیشرفته فرآیند سبز (BRP) می تواند انواع پسماندهای صنعتی، بیمارستانی، شهری، کشاورزی و دیگر موارد را بازیافت و دفع نماید.

گرماکافت یا پیرولیز فرآیندی ترموشیمیایی است که طی آن مواد آلی در اثر گرما و در غیاب اکسیژن تجزیه شده و به مواد ساده‌ تری تبدیل می‌شوند. از مشخصات تصفیه حرارتی پیرولیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • + در پیرولیز مواد آلی به مولکول های کوچک و بعضاً به واحدهای منومری تبدیل می شوند.
 • + سیستم پیرولیز پیشرفته فرآیند سبز (BRP) می تواند انواع پسماندهای صنعتی، بیمارستانی، شهری، کشاورزی و... را بازیافت و دفع نماید.
 • + این سیستم علاوه بر قابلیت کاهش معنادار حجم پسماندها، از دفع غیر اصولی آنها مطابق قانون و آیین نامه اجرایی پسماندها جلوگیری می نماید.
 • + محصول نهایی حاصل از این  فرآیند بصورت انرژی الکتریکی یا گاز به عنوان سوخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 • + به دلیل آنکه سوختن بصورت مرسوم وجود ندارد حجم آلودگی هوا نسبت به زباله سوزی حداقل خواهد بود. 
 • + جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، از قسمت ارتباط با ما، درخواست خود را جهت دریافت کاتالوگ پیرولیز ارسال نمایید.

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

 • + تولید انرژی از پسماند (سوخت یا الکتریسیته)
 • +  عدم نیاز به فضای زیاد جهت دفن پسماند
 • +  افزایش سطح سلامت جامعه
 • + کاهش قابل توجه آلودگی محیط زیست (آب سطحی، زیرزمینی، خاک، هوا)

مزایای مشتریان:

 • + کاهش معنادار هزینه ها
 • + کمک به اقتصاد کشور
 • + اعمال یک فرآیند استاندارد در واحد صنعتی
 • + ارتقای وضعیت واحد صنعتی در میان مراجع نظارتی و قانونی