CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

بسته بندی و لیبلینگ پسماند پزشکی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

بسته بندی و لیبلینگ پسماند پزشکی

بسته بندی صحیح و لیبل گذاری از مراحل مدیریت پسماند است که در صورت مطابقت با استانداردها و الزامات قانونی، افزایش کارایی سیستم را نتیجه خواهد شد. در این خصوص، CGI جهت رعایت استاندارد بسته ­بندی، حمل و نقل و همچنین انبارش مناسب، انواع پسماندهای تولیدی را بر اساس بسته­ بندی مشخص و مهندسی شده تحویل می­ گیرد.

بسته بندی صحیح و لیبل گذاری از مراحل مدیریت پسماند است که در صورت مطابقت با استانداردها و الزامات قانونی، افزایش کارایی سیستم را نتیجه خواهد شد. در این خصوص، CGI جهت رعایت استاندارد بسته ­بندی، حمل و نقل و همچنین انبارش مناسب، انواع پسماندهای تولیدی را بر اساس بسته­ بندی مشخص و مهندسی شده تحویل می­ گیرد؛ همچنین جهت رفع مشکلات مراکز درمانی، کیسه­ های متناسب با استاندارد های ملی و بین المللی طراحی و توزیع می­ گردد. CGI قادر به فراهم نمودن ظروف و بسته بندی مورد نیاز جهت حمل و نقل اصولی پسماند پزشکی می باشد. ما آمادگی داریم در CGI مدیریت انواع پسماندهای پزشکی شامل پسماندهای عفونی و دارویی- شیمیایی را مدیریت نماییم. در فاز اول و از سال 1394 مدیریت پسماندهای دارویی- شیمیایی در این شرکت آغاز و در فاز دوم از سال 1396، مدیریت پسماندهای عفونی نیز شروع به کار نموده است.

مزایای مشتریان:

  • حمل و نقل در فواصل زمانی دلخواه مشتریان
  • + دریافت رایگان کیسه های بسته بندی
  • + ارائه لیبل اختصاصی با توجه به نوع پسماند
  • عدم نشت شیرابه از پسماندهای انبارش شده
  •  کاهش خطر تماس پرسنل با پسماندهای خطرناک