CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

بستر لجن خشک کن پسماند صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

بستر لجن خشک کن پسماند صنعتی

CGI، به منظور خشک نمودن لجن های حاوی مواد معلـق زیـــــاد علاوه بر روش های دیگر از بستر لجن خشک ¬کن استفاده می نماید. در اين سيستم براي جدا كردن آب از مواد جامد از ماسه سيليسي استفاده مي شود.

CGI، به منظور خشک نمودن لجن های حاوی مواد معلـق زیـــــاد علاوه بر روش های دیگر از بستر لجن خشک ­کن استفاده می نماید. این فرآیند يكي از قديمي ترين روش هاي آبگيري از لجن محسوب می شود. هم اكنون نيز اين روش براي آبگيري از لجن در واحدهاي تصفيه كوچك و متوسط بكار برده مي شود. در اين سيستم براي جدا كردن آب از مواد جامد از ماسه سيليسي استفاده مي شود. كيك لجن بدست آمده از اين بستر شامل20 تا 40 درصد جامد است.  

نکات کلیدی در بستر لجن خشک­ کن عبارتست از:

  • + روش معمول جهت خشک لجن 
  • + فیلتراسیون و تبخیر
  • + استفاده از لوله های سوراخ دار در کف بستر جهت زهکشی پسماند مایع
  • + فناوری ارزان برای خشک کردن لجن
  • + سادگی در نحوه اجرا