CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مشاوره فنی زیست محیطی پسماند پزشکی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مشاوره فنی زیست محیطی پسماند پزشکی

قوانین و مقررات حاکم بر پسماند و محیط زیست، دائماً در حال تغییر و به روز شدن هستند. تیم مشاوران CGI با توجه و آگاهی کامل نسبت به تحولات قانونی و علمی در این زمینه، قادر به ارائه انواع مشاوره فنی و تخصصی مهندسی محیط زیست، مدیریت پسماند و سیستم تصفیه فاضلاب به مشتریان خواهد بود.

قوانین و مقررات حاکم بر پسماند و محیط زیست، دائماً در حال تغییر و به روز شدن هستند. دامنه ­ی اغلب استانداردهای موجود در این حیطه، به طور پیوسته در حال محدود شدن در جهت ارتقای سطح سلامتی انسان و محیط­ زیست­ اند (حدود مجاز آلاینده های فرآیندهای مختلف در هوا، خاک، آب زیرزمینی و سطحی، حجم تولید پسماندهای ویژه، حدود مواجهه انسانی با انواع پسماندها، شمولیت پسماندی به عنوان پسماند خطرناک و ویژه و... ). تیم مشاوران CGI با توجه و آگاهی کامل نسبت به تحولات قانونی و علمی در این زمینه، قادر به ارائه انواع مشاوره فنی و تخصصی مهندسی محیط­ زیست، مدیریت پسماند، سیستم تصفیه فاضلاب، آلودگی هوا، خاک و آب و... به مشتریان خواهد بود. تیم ما از راه حل­ های به روز علمی جهت حل مشکلات و مسائل استفاده خواهد نمود.

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

  • نظارت بر شبکه های دفع پسماند و تمهیدات لازم
  • ارائه گزارش مربوط به نحوه مدیریت پسماندها 
  • + به روز رسانی مفهوم مدیریت پسماند (مدیریت یکپارچه)
  • + ارائه راه حل های پیشنهادی جهت رفع نواقص (برای مثال نحوه ذخیره سازی پسماندها و...)
  • + نظارت بر پسماندهای تولیدی و شبکه های دفع پسماند

مزایای مشتریان:

  • + صرفه جویی در زمان از طریق دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی تخصصی