CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تصفیه حرارتی (پیرولیز) پسماند پزشکی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تصفیه حرارتی (پیرولیز) پسماند پزشکی

گرماکافت یا پیرولیز فرآیندی ترموشیمیایی است که طی آن مواد آلی در اثر گرما و در غیاب اکسیژن تجزیه شده و به مواد ساده‌ تری تبدیل می‌شوند. سیستم پیرولیز پیشرفته فرآیند سبز (BRP) می تواند انواع پسماندهای صنعتی، بیمارستانی، شهری، کشاورزی و دیگر موارد را بازیافت و دفع نماید.

شکست حرارتی یا پیرولیز فرآیندی ترموشیمیایی است که طی آن مواد آلی در اثر گرما و در غیاب اکسیژن تجزیه شده و به مواد ساده‌تری تبدیل می‌شوند. از مشخصات تصفیه حرارتی پیرولیز می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  • +   در پیرولیز مواد آلی به مولکول های کوچک و بعضاً به واحدهای منومری تبدیل می شوند.
  • +   سیستم پیرولیز پیشرفته فرآیند سبز (BRP) می تواند انواع پسماندهای صنعتی، بیمارستانی،صنعتی، شهری، کشاورزی و... را بی خطر سازی، بازیافت و دفع نماید.
  • +   این سیستم علاوه بر کاهش قابل ملاحظه حجم پسماندها، از دفع غیر اصولی آنها مطابق قانون و آیین نامه اجرایی پسماندها جلوگیری می نماید.
  • +  با توجه به نوع پسماندهای ورودی محصول نهایی حاصل از این فرآیند می تواند بصورت انرژی پسماند با ارزش حرارتی بالا بعنوان سوخت بازیابی و مورد استفاده قرار گیرد.
  • + در این سیستم به علت عدم سوزاندن مستقیم پسماندها حجم آلودگی هوا نسبت به زباله سوزی بسیار کمتر خواهد بود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، از قسمت ارتباط با ما، درخواست خود را جهت دریافت کاتالوگ پیرولیز ارسال نمایید.

مزایای مشتریان:

  • کاهش قابل ملاحظه هزینه های مدیریت پسماند 
  • + کمک به بازیابی انرژی از پسماند
  • + مدیریت پسماند منطبق با استانداردهای موجود