CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آنالیز و تحلیل آزمایشگاهی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آنالیز و تحلیل آزمایشگاهی

CGI، خدمات آزمایشگاه تخصصی پسماند خود را با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه و مشتریان صنعتی و خدماتی انجام می دهد. در این زمینه، کلیه خدمات شامل آنالیز آزمایشگاهی انواع مواد شیمیایی، صنعتی و پسماندهای حاصل از فرآیندهای متعدد توسط پرسنل مجرب با تکنیک های علمی و به روز ارائه خواهد شد.

CGI، آزمایشگاه تخصصی خود را با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه و مشتریان شامل کلیه صنایع و شهرداری ها، مراکز درمانی و بیمارستان ها، شرکت های تجاری، بخش های دولتی و خصوصی و... تجهیز نموده است. در این زمینه، کلیه خدمات شامل آنالیز آزمایشگاهی انواع مواد شیمیایی، عفونی، صنعتی و پسماندهای حاصل از فرآیندهای متعدد توسط پرسنل مجرب با تکنیک­ های علمی و به روز ارائه  خواهد داد. برخی از خدمات عبارتند از: pH، تست سمیت TCLP، دانسیته ، قابلیت اشتعال و خواص احتراقی پسماند، بررسی وجود ترکیبات آلی هالوژن ­دار در پسماند، بررسی وجود سیانور در پسماند، تعیین حلال ­های بسیار فرار موجود در پسماند، تست  BOD و COD و... همچنین CGI جهت بهره مندی از تجارب متخصصان دانشگاهی و اساتید و افزایش دقت نتایج، با آزمایشگاه های دانشگاه پلی تکنیک تهران، کلینیک صنعت و معدن و دیگر آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست همکاری می نماید. 

پیشنهاد CGI برای مشتریان:
 • نمونه برداری و آنالیز پسماندهای جامد و مایع
 • + ارزیابی پسماند جهت فرآیند دفن (لندفیل) 
 • + ارزیابی پسماند جهت فرآیند سوزاندن (پسماند های جامد و مایع)
 • آنالیز شیرابه و خروجی زهکش شده
 • آنالیز فاضلاب، آب زیرزمینی و رطوبت موجود در خاک
 • + آنالیز کمپوست، لجن فاضلاب
 • + آنالیز مواد حاصل از پروسه تولید در صنایع
مزایای مشتریان:
 • + خدمات مشاوره ای در زمینه فناوری و تکنولوژی زیست محیطی
 • نمونه ­گیری با کیفیت 
 • اجرای با کیفیت با تکیه بر تجربه بلند مدت پرسنل مجرب
 •