CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

حمل و نقل

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

حمل و نقل

از مشکلات سیستم حمل نقل در کشور می توان به عدم تجهیز شرکت ها و اغلب واحدهای کشاورزی به ناوگان حمل پسماند اختصاصی اشاره کرد. از آنجایی که تجهیز ناوگان حمل و نقل پسماندهای کشاورزی یکی از ضروریات در حیطه بهداشت و سلامتی می باشد، CGI با همکاری سازمان محیط زیست و استانداری قزوین، قصد راه اندازی سیستم حمل و نقل اختصاصی پسماندهای صنعتی و ویژه را در کشور دارد.

از مشکلات سیستم حمل نقل در کشور می­ توان به عدم تجهیز شرکت­ ها و اغلب واحدهای صنعتی به ناوگان حمل پسماند اختصاصی اشاره کرد. از آنجایی که تجهیز ناوگان حمل و نقل پسماندهای صنعتی یکی از ضروریات در حیطه بهداشت و سلامتی می ­باشد، CGI با همکاری سازمان محیط­ زیست و استانداری، قصد راه اندازی سیستم حمل و نقل اختصاصی پسماندهای صنعتی و ویژه را در کشور دارد و اولین قدم در این خصوص، تجهیز شرکت به کامیون لجن کش، کامیون خاور اتاق دار و کامیون کفی بغل دار می­ باشد که برای انتقال پسماند واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می ­گیرد. از جمله مهمترین اصول در حمل پسماندهای صنعتی عدم حمل سایر مواد و محصولات است که سبب می ­شود هزینه حمل و نقل بعضاً تا 3 برابر حمل مواد عادی برای تولید کننده پسماند، هزینه ایجاد نماید که این مشکل با خدمات حمل و نقل CGI مرتفع خواهد شد. پس از اتمام جمع آوری خودروی حمل پسماند با نظارت کارشناس شرکت پلمپ شده و به سایت مدیریت پسماند منتقل می شود. 

پیشنهاد CGI برای مشتریان:
 • ارائه ناوگان حمل و نقل مجهز و استاندارد 
 • + سیستم حمل و نقل برای تمام انواع پسماند (جامد، مایع و...)
 • انتقال لجن های غلیظ با استفاده از ماشین مناسب
 •  
مزایای مشتریان:
 • + سیستم حمل و نقل دارای تمام مجوزهای قانونی
 • پلمپ اختصاصی شرکت جهت حصول اطمینان مشتریان
 • + کاهش قابل توجه هزینه های حمل و نقل برای مشتریان
 • + ارائه خدمات مناسب به مشتریان در قالب مدیریت یکپارچه
  •  
 •