CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تصفیه شیمیایی پسماند صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

تصفیه شیمیایی پسماند صنعتی

پسماندهای مایع تولید شده در برخی صنایع مانند صنایع شیمیایی، نساجی، آرایشی- بهداشتی و... هم از نظر نوع آلاینده های آلی و تجزیه¬ پذیری در فرآیندهای بیولوژیکی و هم از نظر PH امکان استفاده از روش¬ های بیولوژیکی جهت حذف آلاینده ها را غیر ممکن می¬ سازد. CGI جهت کاهش حجم آلودگی و جداسازی آب از این پسماندها، روش های تصفیه شیمیائی را مورد استفاده قرار می دهد.

پسماندهای مایع تولید شده در برخی صنایع مانند صنایع شیمیایی، نساجی، آرایشی- بهداشتی و... هم از نظر نوع آلاینده های آلی و تجزیه­ پذیری در فرآیندهای بیولوژیکی و هم از نظر PH امکان استفاده از روش­ های بیولوژیکی جهت حذف آلاینده ها را غیر ممکن می­ سازد. CGI جهت کاهش حجم آلودگی و جداسازی آب از این پسماندها، روش های تصفیه شیمیائی را مورد استفاده قرار می دهد. در این روش ها آهک و یا سود برای خنثی سازی پسماندهای اسیدی و یا اسید جهت خنثی سازی پسماندهای بازی مورد استفاده قرار می گیرند. از دیگر دلایل استفاده از فرآیند­های تصفیه شیمیایی، کاهش آلاینده های آلی موجود در پسماند مایع با استفاده از واکنش­های منتج به لخته سازی می­ باشد. در تصفیه پسماندهای مایع به روش فیزیکی- شیمیایی، این فرآیند در 3 واحد تحت عنوان فلش میکسر ( اختلاط سریع)، فلوکولاتور (انعقاد و زلالساز) انجام می پذیرد. سیستم تصفیه شیمیائی دارای 2 خروجی خواهد بود، یکی پساب خروجی که آلاینده های آن در حدی کاهش یافته که قابل تخلیه در سیستم تصفیه بیولوژیکی خواهد بود و دیگری لجن تولید شده که جهت آبگیری به واحد فیلتر پرس و یا بستر لجن انتقال خواهد یافت. ما آمادگی داریم تا در کمترین زمان، پسماندهای مایع را پذیرش و با استفاده از سیستم تصفیه اختصاصی بازیافت و تصفیه نماییم.