CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

ایجاد مراکز مدیریت پسماندهای پزشکی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

ایجاد مراکز مدیریت پسماندهای پزشکی

شرکت CGI با توجه به تجربه و تخصص خود در زمینه مدیریت انواع پسماند، آمادگی طراحی، برنامه ریزی، ساخت و نگهداری مراکز جمع آوری و مدیریت پسماندهای عفونی پزشکی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت سرمایه گذاری و اجرا در سراسر کشور دارا می­ باشد.

شرکت CGI با توجه به تجربه و تخصص خود در زمینه مدیریت انواع پسماند آمادگی طراحی، برنامه ریزی، ساخت و نگهداری مراکز جمع آوری و مدیریت پسماندهای عفونی و پزشکی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور را به صورت سرمایه گذاری و اجرا در سراسر کشور دارا می­ باشد. مهارت های تخصصی ما در زمینه محیط زیست که حاصل همکاری با نخبگان، اساتید و متخصصان دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور می باشد، ضمانت ایجاد مراکز مدیریت پسماند منطبق و همراستا با تمام قوانین و مقرارت قانونی و نیاز مشتریان را قطعی خواهد نمود. مراکز مدیریت پسماندهای پزشکی- بیمارستانی که عموماً توسط CGI طراحی و اجرا می­ شود شامل بخش­ هایی مانند سیستم بسته ­بندی، جمع­ آوری و حمل و نقل، انبارش موقت روباز و بسته، فرآیند بی خطرسازی غیر سوز شامل اتوکلاو و نهایتاً لندفیل مهندسی می باشد.  

مزایای مشتریان:

  • ارتقای سطح بهداشت و سلامت
  • کاهش قابل توجه بار آلودگی محیط ­زیست
  • کاهش قابل توجه هزینه ها