CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

دفن مهندسی (لندفیل) پسماند صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

دفن مهندسی (لندفیل) پسماند صنعتی

یکی از روش­های دفع اصولی پسماندهای غیر قابل بازیافت و استفاده مجدد، تثبیت شده و همچنین غیر قابل استحصال انرژی (سوزاندن)، دفن در محل­های دفن مهندسی می­باشد. CGI در چارچوب همکاری های بین المللی خود با استفاده از تجارب شرکت های اروپایی در حال طراحی و اجرای بزرگترین لندفیل پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور می باشد.

یکی از روش­های دفع اصولی پسماندهای غیر قابل بازیافت و استفاده مجدد، تثبیت شده و همچنین غیر قابل استحصال انرژی (سوزاندن)، دفن در محل­های دفن مهندسی می­باشد. با توجه به اهمیت هر یک از گروه های پنج گانه پسماند، طراحی اصولی لندفیلِ پسماندهاي ويژه از اهمیت بیشتری برخوردار است. CGI به ­منظور جمع­آوري شیرابه تولیدی در لندفیل و گازهاي متصاعد شده از پسماند­ها، تأسيسات لازم را در محل ايجاد نموده است تا پیش­ بینی­ های لازم جهت رفع هرگونه مشکلات آتی صورت گیرد؛ با این شرایط، در لندفیل های مهندسی که توسط CGI طراحی و اجرا شده است، چهار شاخصه اصلی در نظر گرفته شده است: 

شاخص های لندفیل مهندسی:

  • + سیستم ­های پوششی کف لندفیل (لاینرها)
  • + سیستم جمع­ آوری و مهار شیرابه
  • + سیستم استحصال گاز لندفیل 
  • + پوشش نهایی و پایش محل دفن

CGI در چارچوب همکاری های بین المللی خود با استفاده از تجارب شرکت های اروپایی در حال طراحی و اجرای بزرگترین لندفیل پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور می باشد. با توجه به لزوم مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، ما شرایطی را بوجود آورده ایم که بیشترین حجم پسماندها با کمترین هزینه با روشی مناسب دفع نهایی گردد. دفن پسماندها در لندفیل بهداشتی، علاوه بر جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک، گزینه مناسبی جهت انواع روشهای تصفیه حرارتی پسماندهای واحدهای صنعتی است.